Cách thức mua Pharysol?

Câu hỏi

Cách thức mua Pharysol?

|08/05/2015

Pharysol trả lời

Có 3 hình thức mua hàng:

  1. Đặt hàng online: vào mục mua hàng để đăng ký
  2. Đến của hàng thuốc có bán sản phẩm
  3. Đến các phòng khám có bán sản phẩm