PHARYSOL DÙNG CHO NGƯỜI BỊ VIÊM AMIDAN

1. ĐIỀU TRỊ VIÊM AMIDAN CẤP
  5 ngày đầu 5 ngày sau 10 ngày   Chi phí
6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 3 hộp x 30 viên Pharysol 555.0000
Kết hợp kháng sinh (trong 5 ngày đầu) + chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày)
2. ĐIỀU TRỊ VIÊM AMIDAN MẠN TÍNH (Trên 3 năm)
  8 tuần đầu 2 tuần sau   10 tuần   Chi phí
  6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 26 hộp x 30 viên Pharysol 4.810.0000
  Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày
3. ĐIỀU TRỊ VIÊM AMIDAN MẠN TÍNH (Dưới 3 năm)
  4 tuần đầu 2 tuần sau   6 tuần   Chi phí
  6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 14 hộp x 30 viên Pharysol 2.590.0000
  Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày
4. ĐIỀU TRỊ VIÊM AMIDAN CHỈ ĐỊNH CẮT
  8 tuần đầu 2 tuần sau   10 tuần   Chi phí
6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 26 hộp x 30 viên Pharysol 4.810.0000
Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày
5. ĐIỀU TRỊ VIÊM AMIDAN ĐÃ CẮT NHƯNG VẪN BỊ VIÊM
  6 tuần đầu 2 tuần sau   8 tuần   Chi phí
6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 20 hộp x 30 viên Pharysol 3.700.0000
Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày

knockoff redbottoms louboutin reviews cheap imitation red bottoms

PHARYSOL DÙNG CHO NGƯỜI BỊ VIÊM AMIDAN
Bình chọn
Tin liên quan

Thắc mắc thường gặp