PHARYSOL DÙNG CHO NGƯỜI BỊ VIÊM HỌNG

1. ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG CẤP
  5 ngày đầu 5 ngày sau 10 ngày Chi phí  
6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 3 hộp x 30 viên Pharysol 555.0000
Kết hợp kháng sinh (trong 5 ngày đầu) + chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày)
2. ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG MẠN TÍNH (Trên 3 năm)
  4 tuần đầu 2 tuần sau   6 tuần   Chi phí
  6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 14 hộp x 30 viên Pharysol 2.590.0000
  Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày
3. ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG MẠN TÍNH (Dưới 3 năm)
  4 tuần đầu 0 tuần sau   4 tuần   Chi phí
  6 viên x 2 lần/ ngày 10 hộp x 30 viên Pharysol 1.850.000
  Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày
4. ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG HẠT
  8 tuần đầu 2 tuần sau   10 tuần   Chi phí
6 viên x 2 lần/ ngày 3 viên x 2 lần/ngày 26 hộp x 30 viên Pharysol 4.810.0000
Kết hợp chống viêm (α-choay) (2 viên x 2 lần/ ngày) – 10 ngày

cheap christian louboutin replica Replica Christian Louboutin Shoes USA cheap louboutin replicas

PHARYSOL DÙNG CHO NGƯỜI BỊ VIÊM HỌNG
Bình chọn
Tin liên quan

Thắc mắc thường gặp